Fredly folkehøgskole ligger i kommunesenteret Børsa i Skaun kommune, 3 mil vest for Trondheim. Skolen er en stiftelse som er opprettet av Normisjon i Trøndelag. Vi har hvert år ca. 120 – 130 elever. Skolens linjetilbud er innenfor emnene Friluftsliv, Security m/vekterkurs, Treningsinstruktør, Lederutvikling og Bistand/reise. På skolen er vi 22 ansatte. Vi driver også en barnehage hvor det er 13 ansatte. Totalt har vi ca 25 årsverk. Skolens motto er “Året som forandrer.” Fredly bygger på et kristent verdigrunnlag. Trygghet, trivsel og respekt for mennesket står i sentrum.

 

LEDIG STILLING SOM VAKTMESTER

Fra 01.09.2017 har vi ledig 50 % fast stilling som vaktmester.

Vi søker etter en engasjert person som vil trives med å jobbe blant ungdom. Søkeren må kunne arbeide i samsvar med det kristne verdigrunnlag skolen bygger på.

Den ansatte vil få hovedansvar for utearealer, beplantning, plener, skog etc, og vil ellers arbeide med vaktmestertjenester innen bygg og vedlikehold.

Det er en fordel med fagbrev som snekker, elektriker, rørlegger eller maler, men arbeidserfaring kan kompensere for dette.

Ca 10 % av stillingen vil vær knyttet til Fredly barnehage.

Den ansatte vil samarbeide med driftsleder og ha denne som nærmeste leder.

Alle ansatte er med i en gunstig pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Lønn og arbeidstid etter avtale.

Søknad sendes på epost til rektor@fredly.fhs.no innen 19.08.2017