Drømmer du om å bli vekter, politi eller fengselsbetjent? Velg Security!

Du får mulighet til å ta vekterutdanning med utvidet vekterpraksis og idrett med fokus på politihøyskolens fysiske krav. Studietur til USA er et høydepunkt.

 

 

Studietur til Florida, USA

USA-turen består blant annet av rappelering med SWAT-team instruktører, møte med amerikansk politi, skyting, CC-trening, Tactikal Controltraining, Tazer og forskjellige turistattraksjoner.

 

Vekterutdanning

– Kriminalitetsbildet
– Sikkerhetstjenester
– Etikk
– Spionasje, sabotasje og terror
– Førstehjelp
– Jus
– Konflikthåndtering
– Narkotika
– Opptreden på store arrangement
– Helse, miljø og sikkerhet
– Risikovurdering og beredskapsplanlegging
– Stressmestring og emosjonell førstehjelp
– Åstedssikring
– Skriftlig framstilling, rapportskriving

 

Praksis vekterutdanning

Elevene har praksis på små og store arrangementer, som regel i samarbeid med vaktselskap. Skolen jobber kontinuerlig for å skaffe praksisoppdrag, da du lærer mest gjennom å praktisere det du har lært. Tidligere år har elevene vært med på alt fra Dansegalla til Nobels fredskonsert, Idol og Justin Bieber. På praksis har vi et tett samarbeid med vaktselskapene Nokas, PCM og Zone Security.

 

Idrett

– Allsidig idrett ute, inne og i svømmehall
– Øve på / teste de fysiske kravene til Politihøyskolen
– Pågripelsesteknikker (Control Consepts)
– Øve på / teste de fysiske kravene til røyk- og kjemikaliedykkere (brannmanntesten)
– Paintball på skolens egen bane
– Rappellering

 

Kriminalteknikk

– Fingeravtrykk
– Biologiske spor
– Sporlære, person, verktøy, våpen
– Fabrikkerte/falske spor
– Første enhet til åstedet

 

 

Øvelser

Ulike øvelser gjennom året for å bli tryggere på forskjellige situasjoner innenfor streifvakt samband, visitering, overholdelse av skjenke- og røykeloven, ordensvakt, brann og sanitet.

 

Ekskursjoner

Varierer fra år til år. Tidligere har vi vært på sentrum politistasjon i Trondheim, politihøyskolen (PHS), fengselsskolen (KRUS), Telenor Arena, Oslo fengsel, Trondheim fengsel, Tollvesenet og Trøndelag brann- og redningstjeneste.

 

Aldersgrense

Du må fylle minst 19 år i løpet av 2017.

 

Rulleblad

Skolen krever ikke at man har rent rulleblad. Du som skal gå Security bør imidlertid ha dette i orden, ettersom vi gjennom året samarbeider med vaktselskaper. I tillegg skal vi til USA, og da bør også dette være i orden.

 

Studietur til Hellas

Hele skolen reiser på studietur til Hellas på slutten av skoleåret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev Security

“Innblikk i fengsels-, politi-, og vekteryrket”

Mitt skoleår på Fredly fikk en pangstart med en sykt bra tur til USA med bl.a. SWAT-rappellering, kjøring med politibil og besøk på turistattraksjoner. Linja har to fantastiske lærere.

Vi har vært på flere turer, og bl.a. fått innblikk i fengsels-, politi-, og vekteryrket. For meg har opplegget og alt fungert helt topp.

Kamilla Andresen, elev