20.08 Skolestart

21.08 Bli kjent – dag

23.08 – 24.08 Fellestur til Søvasslia

27.08 Hyggekveld

 

03.09 Elevkveld

08.09 Heimreisehelg kl. 12:00

13.09 Skolestart kl. 08:15

17.09 Hyggekveld

23.09 Researchers` Night på NTNU i Trondheim 19:00 – 23:00

24.09 Elevkveld

 

01.10 Elevkveld

07.10 Høstferie kl. 12:00

18.10 Skolestart kl. 08:15

22.10 Elevkveld

29.10 Hyggekveld

 

04.11 – 06.11 Volleyballhelg sammen med 5 siste kull

05.11 Elevkveld sammen med 5 siste kull

12.11 Hyggekveld

17.11 Heimreisehelg kl.12:00

22.11 Skolestart kl. 08:15

22.11 – 24.11 Valgfagdager

26.11 Elevkveld

 

01.12 – 02.12 Leir, frivillig

03.12 Elevkveld

04.12 Julegrantenning

09.12 Juleverksted og julelunsj

10.12 Hyggekveld

12.12 Julegudstjeneste

14.12 Førjulsfest

15.12 Hjemreise kl. 12:00 for de som jobber hjemme den 16.12

16.12 Arbeidsdag for innsamlingsprosjektet / juleferie kl. 12:00

 

03.01 Skolestart etter juleferie kl. 08:15

07.01 Hyggekveld

14.01 Elevkveld

15.01 (ca) Bistand til Afrika / Sør-Amerika

21.01 Hyggekveld

28.01 Hyggekveld

 

01.02 (ca) Friluftsliv og Brett til Østerrike

03.02 (ca) Security til USA

04.02 (ca) Treningsinstruktør til Lanzarote

11.02 Hyggekveld

16.02 Vinterferie kl. 12:00

28.02 Skolestart kl. 08:15

 

04.03 Elevkveld

11.03 Elevkveld

13.03 – 16.03 Møteuke

14.03 Aktivitetsdag i Knyken skisenter

15.03 – 16.03 Valgfagdager

17.03 Basar

18.03 Hyggekveld

25.03 Hyggekveld

 

01.04 Elevkveld

06.04 Påskeferie kl. 12:00

19.04 Skolestart kl. 08:15

22.04 Elevkveld

29.04 Elevkveld

 

01.05 Felles turdag

03.05 – 10.05 Felles studietur til Hellas

12.05 Elevkveld (siste kveld med gjengen)

13.05 Skoleavslutning

 

 

– Det er obligatorisk undervisning alle ukedager og lørdager unntatt i heimreiser og ferier

– I feriene må du reise fra skolen, i heimreisehelgene kan du være på skolen.

– Før feriene må du forlate skolen senest kl. 21:00. Etter feriene kan du tidligst komme tilbake kl. 12:00 dagen før skolen starter.

– Lørdagskveldene ca kl. 19:00 er det elevkveld eller hyggekveld. Elevkveldene er  obligatorisk, hyggekveldene er frivillig

– Søndag 21.08, 05.02 og 07.05 er obligatoriske skoledager. Ellers er det fri alle søndager med unntak av eventuelle linjefagopplegg

– Fredag 16.12 er arbeidsdag til inntekt for skolens innsamlingsprosjektet. Prøv å ordne arbeid på hjemstedet ditt den dagen

– Foreldre/foresatte og søsken er hjertelig velkommen på åpningsdag, basar og avslutningsdag, og selvfølgelig ellers når det måtte passe