Bærekraftig skole

«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine»

Fredly folkehøgskole har satt bærekraftig utvikling på agendaen. Fokus vil være på  miljømessige, økonomiske og sosiale forhold med utgangspunkt i global tenkning og lokal handling.

Hvor er Fredly i dag / hva har vi gjort hittil?

Samarbeid med Framtiden i våre hender:
41 folkehøgskoler har samarbeidet Framtiden I Våre Hender. Fredly folkehøgskole var en av disse! Sammen skal vi i tiden framover sette fokus på en bærekraftig utvikling.

Fairtrade:
Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.
Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland,
slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Fredly har minimum følgende fairtradeprodukter: Kaffe, te, melis, ananas og banan

Skoleprosjekt:
Elevene ved Fredly folkehøgskole samler hvert år inn penger til sosiale prosjekter i Estland og Øst-Afrika.
Tilsammen samler vi inn ca kr. 4 – 500 000,- pr år.

Energiøkonomisering

 • Montert maxvokter på strømforbruket
 • Boret 3 energibrønner som gir varme til ett av internatene
 • Innført varmestyring med nattsenking på alle rom i hovedbygget
 • Montert moderne ventilasjonsanlegg med gjenvinning i alle bygninger
 • Skiftet alle vinduer i internat A og B i 2012. Skiftet alle vinduer på hovedbygget i 2016.
 • Moderne panelovner med elektronisk termostat på alle elevrom
 • Installert varmepumper i flere fellesrom
 • Montert bevegelsessensor på belysningen i internat A og B
 • Skiftet til LED-pærer på de aller fleste lyspunkter
 • Montert sparedusjer på alle felles dusjrom

Andre tiltak

 • Geiter som trivselstiltak og som skogsarbeidere
 • Kjøttfri middag minimum 3 dager i uken, hvorav 1 vegetardag
 • Dørpumper på flere av dørene
 • Innsamlingspunkt for tomflasker
 • Mer bruk av elektronisk informasjon i stedet for papir
 • Kildesortering og resirkulering
 • Miljøvennlige vaskesystemer med mindre bruk av kjemikalier
 • Samarbeider hvert år med kommunen om TV-innsamlingen
 • Begrenset bruk av engangskopper
 • Alle må bruke egen matboks i stedet for matpapir / plastpose
 • Minst mulig matavfall
 • Klimaavgift på alle flyreiser i skolens regi. Pengene benyttes til bærekraftige tiltak