Korona 19/20

Her legges informasjon til årets (2019/20) elever, foreldre og foresatte

27.05.2020

Erstatningene er nå ferdig beregnet. Så og si alle har penger tilgode, og disse vil bli betalt ut senest fredag 29.05 🙂

18.05.2020

Vi jobber fortsatt med å beregne erstatningene til hver enkelt elev i forhold til at skoleåret ble avsluttet for tidlig. Vi vil helt sikkert ha det klart i slutten av mai! Foreløpig ser det ut til at alle som har fulgt betalingsplanen t.o.m. mars vil få penger tilbake 🙂

20.04.2020 kl. 14:25

Vedrørende henting av utstyr:
– Vi åpner nå for muligheten til overnatting på rommet for de som bor lengst unna. Avtale må gjøres i hvert enkelt tilfelle!
* Du kan kun oppholde deg på rommet ditt.
* Ingen bruk av kjøkkenredskaper, kjøleskap, komfyr osv.
* A-internatet: Kun HC-toalettet i 1. etg kan benyttes.
* B-internatet: Kun toalettene på B1D kan benyttes.
– Ideelt sett henter alle utstyret sitt innen tirsdag 12. mai, men vi gjør unntaksvise avtaler etter den tid også.

20.04.2020 kl. 12:30

Da har vi vært i dialog med kommunelegen om henting av utstyr. Han sier det er OK hvis vi forholder oss til smittevernreglene og er litt ekstra forsiktige. Se skrivet på Facebook!
Disse dagene kan dere gjøre avtale om tidspunkt for henting:

Mandag 20.04.2020: Brett + Fitness
Tirsdag 21.04.2020: Security
Onsdag 22.04.2020: Idrett
Torsdag 23.04.2020: Beginner + Wanderlust

Ta kontakt på SMS 92820822, alternativt chatten på Teams.
De som ikke tar kontakt nå får selvsagt gjort avtale en annen gang.

15.04.2020

Hei alle sammen!
Avslutningen på skoleåret ble og blir ikke ikke slik vi hadde sett for oss da dere ankom skolen i august. Vårt mål er at innspurten skal bli så god som mulig, situasjonen tatt i betraktning. Vi og alle de andre folkehøgskolene tilbyr alternativt undervisningsopplegg og folkehøgskoleaktivitet i ukene folkehøgskolene er stengt. Vi ber alle elever ta aktivt del i den aktiviteten som tilbys. Frem til skolene ble stengt gjaldt normale regler for oppmøte/fravær. I perioden skolene er stengt føres ikke fravær, men det forventes at elevene deltar i det alternative opplegget som tilbys. Dere vil få godkjent skoleåret (2 poeng, lånekassen etc.) etter at skoleåret på 33 uker er gjennomført så fremt dere ikke allerede hadde for mye fravær før hjemsendingen.
Senest i mai vil dere motta en avregning på resten av skoleåret. Det jobbes med å få avregningen mest mulig riktig basert på den unntakssituasjonen vi befinner oss i. Folkehøgskolerådet er i dialog med myndighetene og håper at de bidrar til ytterligere reduksjon i elevenes kostnader. Et slikt bidrag er imidlertid ikke bekreftet. Vi ber om forståelse for at alle detaljer ikke er avklart.
Når det gjelder utflytting og en eventuell fysisk avslutning vil dere få mer informasjon om dette så snart vi har fått de nødvendige klareringene fra helsemyndighetene.
Vi savner dere!

07.04.2020

Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene. Dette innebærer at du vil få nærmere beskjed etter påske om henting av utstyr og andre praktiske ting. Vi håper å kunne få til en fysisk samling / avslutning for alle når det er trygt å møtes igjen. Mer info kommer etter hvert.

Vi venter stadig på departementet på føringer for beregning av sluttoppgjør for dere. Som sagt, vent med å betale april-regningen! Vi må gjøre en sluttberegning for hver enkelt av dere. Noen skal sikkert ha penger tilbake, mens noen skylder en del fra før og må regne med å betale noe.Det er ingen faktura fra oss i mai, selv om dere får lån og stipend utbetalt også den måneden. Vedrørende Hellasturen jobber vi fortsatt med GTravel / SAS ifht billettene og refusjoner. Om vi får noe derfra vet vi ikke før etter 21. april, og kanskje en god stund senere. Om vi ikke får noe igjen vil det bli aktuelt å be dere sjekke eventuelle private reiseforsikringer. Men vent med det til dere får nærmere beskjed!

God påske!

03.04.2020

Info fra allsamlinga i dag:

 • Ikke bestill billett til Fredly til etter påske! Det er ingenting som tyder på at vi får åpne skolen så tidlig
 • Du som har billett til skolen etter påske: Sjekk med din leverandør om hvilke regler som gjelder for refusjon
 • Hvis du har noe utstyr på Fredly som det er kritisk at du ikke har hjemme: Ta kontakt så ser vi om det er mulig å sende i posten
 • Hvis du bor nær Fredly kan det være mulig å hente utstyr, men du må gjøre avtale på forhånd!
 • Det blir ikke sendt ut faktura for april. Vi jobber med å få oversikt over økonomien for hver enkelt elev. Dette vil ta tid fordi det også er avhengig av retningslinjer fra departementet og folkehøgskolerådet
 • Du får vanlig lån og stipend i april og mai
 • Du som mister jobbinntekter: Gå inn på din side på Lånekassen og sjekk om de nye tiltakene med ekstralån og stipend gjelder deg. Blir klart i løpet av noen dager
 • Det kan bli noen frivillige aktiviteter på nett i påska 🙂
 • Første skoledag etter påske er onsdag 15. april. Vi starter som vanlig med morgensamling på Facebook kl. 08:50
 • Du som ikke er med i Samtalegruppe: Si fra hvis du vil være med!

25.03.2020 kl. 09:45

Vi har mottatt skriv fra departementet med bl.a. følgende formulering: » …Det følger av forskrift til folkehøyskoleloven § 4 at elever på langkurs skal ha et undervisningsprogram på minst 24 timer per uke, og at undervisningsomfanget normalt skal være minst 4 timer hver dag…….
….I den perioden skolen er stengt på grunn av utbruddet av koronavirus vil det ikke være mulig å gi elevene et tilbud som fullt ut er i samsvar med forskrift til folkehøyskoleloven. Departementet ber likevel folkehøgskolene tilstrebe å gi elevene et læringstilbud som så langt det er mulig svarer til det tilbudet som normalt gis elevene. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av nettbaserte morgensamlinger, nettbasert opplæring, telefonisk kontakt mellom lærere og elever og oppgaveløsning.
Så lenge folkehøgskolen er stengt skal det ikke føres fravær. Skolen bør oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen og elevene.
…» Dette tolker vi at gjennomføres slik i praksis:
1. Vi ordner undervisningsopplegg (slik vi har satt igang) på minimum 4 undervisningstimer (3 klokketimer) pr dag
2. Vi registrerer hvem som er tilstede
3. De elevene som er forhindret fra å delta pga sykdom eller jobb melder fra til læreren
4. Fraværet i korona-perioden blir ikke synlig på vitnemålet

– Som dere har sett og hørt i nyhetene videreføres tiltakene med skolestenging til etter påske (slik vi allerede har bestemt.) Så får vi se hva som skjer etter det….

18.03.2020 kl. 10:17

Her kommer info om undervisning for elevene:
– Morgensamling mandag – fredag 08:50 på elevenes facebook-side (fredly folkehøgskole 19/20.) Eleven skriver navnet under når vi har startet innlegget.
– Undervisningen starter 09:00 alle dager unntatt søndager. Oppstart torsdag 19.03.2020. Siste skoledag før påske er fredag 3. april.
– Alle elever blir kontaktet av linjefaglæreren sin i løpet av dagen i dag.
– Har eleven jobb? Da kan hen sende epost med oversikt over arbeidssted og arbeidstider til Ståle på inspektor@fredly.fhs.no så vurderer han om det er mulig å forskyve noe av undervisningen til etter arbeidstidens slutt.
– En del vil foregå på facebook. Etter hvert er det mulig vi flytter noe over på Microsoft Teams.
– Det vil helt sikkert bli endringer underveis!

16.03.2020 kl. 10:12

Da har vi fått føringer fra folkehøgskolerådet vedrørende økonomi og innbetalinger:

 • Fakturaen for mars betales som vanlig, da Lånekassen opprettholder utbetalingene så lenge elevene er elever ved våre skoler.
 • Avregning vil finne sted når bildet av hele situasjonen er klarere, forhåpentligvis før aprilfakturaen sendes ut.
 • Vi arbeider for at elevene ikke skal bli urettmessig økonomisk belastet.
 • Det er et mål at alle folkehøgskolene har en mest mulig lik praksis når det gjelder elevbetalinger.

Vi kommer med mer info så snart vi får flere føringer fra folkehøgskolerådet.

14.03.2020 kl. 16:30

Fellestransportene kom seg av gårde fra Fredly kl. 06:45 i morges. Reiserute Nord er fremme i Mo i Rana og sjåføren har stukket til fjells! Reiserute vest har droppet av alle elever unntatt de som skal til Førde og Bergen. Anslått ankomst Bergen ca. 21:00 – 21:30 i kveld. Rute sør / sørvest er ankommet Holmestrand og fortsetter ferden videre mot Stavanger via Grimstad. Anslått ankomst Stavanger rundt 23:00 avhengig av sjåførenes pålagte hviletid.

Alle de som ikke var med fellestransporten har også forlatt Fredly.

Mer informasjon om hva som skjer videre med fjernundervisning og alt rundt økonomiske forhold kommer forhåpentligvis i løpet av mandag eller tirsdag.

13.03.2020 kl. 23:42

Reiserute Nord går E6 direkte til Mo i Rana

Reiserute vest:

Reiserute sør:

13.03.2020 kl. 23:10

Alle elever som skal være med fellestransporten fra Fredly i morgen tidlig har nå pakket sakene sine inn i bussene og er klare for tur. Avreise 06:30, hver elev avtaler etter hvert med sine foreldre / foresatte om når og hvor de skal hentes. Elevene er oppfordret til å oppholde seg mest mulig i bussen, kun nødvendige ærend på utsiden. Alle har kunnet smøre så mye mat de har villet på Fredly

Alle forhold rundt økonomi og andre ting er forhold er foreløpig uklart, mer info vil komme i neste uke. Vi vet at lånekassen opprettholder støtten, hvilket vil si at vi sannsynligvis etter hvert må prøve å få i stand en form for fjernundervisning av elevene.

Vi håper selvsagt at alle elever skal kunne komme tilbake til Fredly etter påske, men er selvsagt forberedt på at situasjonen vil kunne vare lengre.

Ta kontakt med rektor Olav på 92820822 hvis du har konkrete spørsmål. Hvis svarene er av allmenn interesse legger jeg det ut her!

13.03.2020 kl. 16:20

Da har vi fått nesten 1/3 av elevene ut av huset, og mange har kommet seg trygt hjem allerede.

De fleste av de resterende reiser med felles transport fra Fredly lørdag morgen kl. 06:30. Det er usikkert når man vil passere de ulike stedene hvor elevene ønsker å gå av, så der må elever og de som skal hente dem være i dialog underveis. Reiserutene er slik det er beskrevet lenger ned. Ruta nordover går til Mo i Rana.

De få elevene som ikke blir med på fellestransporten forlater skolen senest kl. 12:00.

12.03.2020 kl. 16:10:

Fredly folkehøgskole stenger på ubestemt tid f.o.m. lørdag 14.03.2020 kl. 12:00 og minst til etter påskeferien!

Det blir organisert skyss på lørdag for de elevene vi har praktisk mulighet til å få så nære heimen som mulig. Det blir trolig en rute gjennom Gudbrandsdalen via Oslo, Kristiansand og til Stavanger. En vestlandsrute vil gå via Molde og Ålesund og videre ned til Bergen. Den siste ruta vil trolig gå et stykke nordover. Detaljer kommer senere.

De elevene som ønsker å reise tidligere har full anledning til det.

Det vil ikke bli registrert fravær i unntakperioden.

Alt rundt økonomi er foreløpig helt uavklart.

12.03.2020 kl. 14:00:

Fredly folkehøgskole stenger skolen for elevene tidligst fredag 13. mars og senest mandag 16. mars. Vi presiserer at vi stengingen er på ubestemt tid men minimum til etter påske.

Vi satser på å organisere felles transport med buss og minibusser så nære hjem som mulig for de fleste elevene slik at flest mulig unngår flyplasser og andre områder med store folkemengder.

Det er heldigvis foreløpig ikke påvist noen smittede i Børsa eller i Skaun kommune.

Mer info kommer i løpet av ettermiddagen.