Velkommen til Fredly barnehage. Vi ønsker at dere i barnehagen vil møte glade barn og voksne som har leik og natur i fokus!

Barnehagen er privat og eies av Stiftelsen Fredly Folkehøgskole. Fredly barnehage har:

  • Avdeling for barn under 3 år (Knerten): 12 plasser
  • Avdeling for barn over 3 år (Tirilltoppen): 24 plasser

Barna på Tirilltoppen er delt i 2 grupper. En gruppe barn er ute hver dag sammen med 2 voksne (barnehagelærer+ assistent). Alle barn får slik 2 utedager pr uke. Vi har base med hytte og bålplass i skogen ved barnehagen.

 

Fredly-Barnehage

 

Samarbeid med kommunen

Barnehagen har samarbeidsavtale med Skaun kommune.
Barnehagen følger kommunale opptaks-kriterier, og har samme satser for foreldrebetaling.

 

Beliggenhet

Barnehagen ligger ca 2 km fra Børsa sentrum, i Elistranda boligfelt. Det er gangavstand til bondegårder, skogen, stranda. Barnehagen har ei stor og flott natur-tomt.

 

Barnehagens særpreg

1. Utvidet kristen formålsparagraf.

Vår barnehage har det som er kalt ”utvidet kristen formålsparagraf”. Hele barnehagens miljø og virksomhet har sin basis i det kristne verdigrunnlaget. Det betyr at vi ønsker at barnehagens hverdag skal være preget av kristne verdier som: likeverd, respekt, ærlighet, omsorg og tilgivelse.

Barn er undrende overfor de grunnleggende spørsmål i tilværelsen. I vår barnehage vil dette særlig vektlegges. Vi vil gi rom for barnas spørsmål og vi vil undre oss sammen med dem. Barna vil i barnehagen få kunnskap om og kjennskap til den kristne tro.

Aktuelle tema å ta opp i samlingsstunder er: Gud som Skaper og Far, Jesu liv og gjerning, Kirke og bedehus,- som en del av nærmiljøet. De kristne høytidene vil bli forberedt , og vi legger vekt på å formidle hvorfor vi feirer dem. Vi ønsker å formidle dette på en måte som skaper trygghet, og samtidig med respekt for og åpenhet om at vi mennesker tenker og tror forskjellig.

 

2. Naturopplevelser og kunnskap om naturen.

Barnehagen har ei hytte i skogen ca 150 meter fra barnehagen. Den brukes av den gruppa som er på tur. Her har vi mulighet for å fyre opp, og varme oss og lage mat på bål.

Vi vil i vår barnehage særlig legge vekt på at barna skal :
Lære seg å være i naturen, få mulighet til å oppleve og iakta naturen, lære seg å forstå naturen, lære om menneskets påvirkning av naturen. Barnehagens uteområde er ei stor naturtomt. Her er ulike trær, busker og planter.Det er flere sorter bær og sopp og ca 30 forskjellige blomstersorter. Fugler bygger reir, vi har sett både mus og ekorn, og det er mange småkryp.

Her er mye å oppleve og oppdage gjennom de ulike årstidene. På turer blir barna kjent med andre områder. Barna på Tirilltoppen har 2 turdager i uka, og får mange ulike naturopplevelser.

I skogen like ved barnehagen har vi satt opp ei lita grill-hytte . Der kan vi spise nista hvis det er kaldt ute. Å sitte rundt ildstedet med matpakke og termos, lytte til eventyr, kose oss sammen,- tror vi skaper gode minner for livet.

Barna bruker fantasien og leiker med det de finner i naturen. De får allsidige muligheter til å bruke kroppen : klatrer i trær og skråninger, får trening i å bevege seg på forskjellig underlag. Å mestre fysiske utfordringer styrker selvbildet og troen på egne muligheter. I området rundt hytta har vi funnet fuglereir, grevling- og reve-hi. Vi har sett spor etter elg, rådyr og ekorn. Vi har plukket bringebær og kantareller.
Vi ønsker å stimulere barnas naturlige utforskertrang , og bygger videre på det de selv oppdager og ser. Barna får bruke forstørrelsesglass og faktabøker om naturen. I samlingsstunder har vi ofte tema om naturen.

 

3. Tilknytning til folkehøgskolen.
Barnehagen har mange muligheter gjennom sin tilknytning til folkehøgskolen. Der foregår det mye som kan være av interesse for barna. Før jul inviteres barnehage-familiene til julegran-tenning på skolen. Barnehagen ligger på folkehøgskolens område. Der er det store plener, fine akebakker, fotball-plass og håndballplass som barnehagen kan bruke. Vi kan også bruke skolens gym-sal og mini-busser.

 

barnehage_sandkasse

 

Kontakt oss

Telefon 72 86 30 55
E-post styrer@barnehage.fredly.fhs.no

 

MER INFORMASJON OM FREDLY BARNEHAGE FINNER DU HER!