Organisasjonsnummer: 870 201 702
Post- og leveringsadresse: Fredly folkehøgskole, Fredlyvegen 83, 7353 Børsa

 

Fredly ligger 3 mil sørvest for Trondheim. Kart finner du her!

 

Sentralbord: 72862990
Vakt: 92408285
Epost: kontor@fredly.fhs.no
Kjøkken: 72862960

 

Rektor Olav Arntsen
Tlf.: 72862992
Mob.: 92820822
E-post: rektor@fredly.fhs.no

 

Inspektør Ståle Sugustad
Tlf.: 72862993
Mob.: 92403519
E-post: inspektor@fredly.fhs.no

 

 

Kontoinformasjon Fredly folkehøgskole:
Kontonummer: 3000.32.48719, Sparebanken SØR
IBAN: NO5930003248719
BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX