Korona

Skoleåret 2021/22:

Hva skjer med skoleåret?

Hvordan påvirker korona hverdagen?

Blir det studietur til utlandet?

Hvordan blir hverdagen hvis det fortsatt er korona?

Folkehøgskolen er et av de få skoleslagene som kan drive nesten som normalt selv om det er smitte i samfunnet for øvrig. Siden elevene bor på internatet og er sammen med de samme menneskene hver dag trenger vi bare å være rimelig sikre på at vi ikke har smitte inne på skolen.

Vi planlegger 2021/22 som normalt! Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at du skal få ditt beste år :). Om det skulle bli nødvendig med tilpasninger vil folkehøgskole likevel være det beste du kan gjøre, bare spør de elevene som går på Fredly nå. Der andre har hatt hjemmeskole og vært adskilt fra hverandre har vi hatt åpent treningssenter for elevene, åpen peisestue og matsal, fysisk oppmøte i undervisningen og sosialt samvær på kveldene osv.

Er det trygt å bo sammen med en annen? Og å dele bad og kjøkkenstue?

JA! Alle som kommer til Fredly må være friske når de kommer hit. Dersom det er nødvendig gjør vi følgende tilpasninger, f.eks:

  • Ber elever være ekstra forsiktige de siste dagene hjemme før skoleåret begynner. Alle som er smittet, har mistanke om at de er smittet eller er i karantene må utsette skolestarten noen dager.
  • Ekstra fokus på håndvask og rengjøring
  • Organiserer kohorter hvis nødvendig

Innen skolestart vil dessuten svært mange i befolkningen være vaksinert!

Blir det studietur til utlandet?

Vi forbereder oss som om studieturene går som normalt! Alle våre linjeturer er planlagt til å være på våren. Dermed øker sannsynligheten for at vi skal kunne gjennomføre turene slik vi ønsker.

Dersom det ikke er mulig å reise planlegger vi følgende alternativer:

  • Et annet utenlandsk reisemål som vil passe for linja (førstevalg)
  • Et spennende reisemål i Norge (andrevalg)

Vi har godt samarbeid med et lokalt reiseselskap, og vi ligger nært Trondheim Lufthavn – Værnes. Sikkerheten går alltid foran, men vi vil gjøre alt vi kan for å få deg og klassen din ut på tur!

Dersom det ikke blir noe av den planlagte utenlandsturen arrangeres en billigere tur. Prisdifferansen tilbakebetales selvsagt!