Fullt skoleåret 2018/19!

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som ønsker å utvikle deg videre som medmenneske og leder. Elevene på lederutviklingslinja blir knyttet til hver sin av de andre linjene på skolen.

Daglig utfordret – for livet

 

Lederutvikling

 

 

Innhold på linja

– Minimum 15 timer pr. uke sammen med elevene på en av de andre linjene på Fredly. Fokus på praksis i ledelse. Oppfølging og ukentlig evaluering sammen med denne linjas lærer.

– 3 timer undervisningspraksis pr uke.

– Fokus på ledelse.

– 1 kveld pr uke som medtilsyn / miljøarbeider.

– Medansvarlig for gjennomføring av fritidstilbud, møter og aktiviteter for medelever på andre linjer.

– 4 timer pr. uke med ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging, psykologi samt forbereding og evaluering av valgemner, medtilsyn og andre aktiviteter.

– 2 timer annenhver uke med tema tro og mellommenneskelige relasjoner

– 4 timer lørdagsseminar

 

Opptakskrav

– Må fylle minst 20 år i løpet av 2018.

– Må ha gått et år på folkehøgskole tidligere.

– Må ha evner og anlegg innen det linjefaget en blir knyttet til.

– Må være tilpasningsdyktig og fleksibel.

 

Elevene på lederutviklingslinjen starter ca. 1 uke før de andre elevene, og avslutter ca. 1 uke etter at de andre elevene har reist.