Luke 4

Hva er det bilde av og hvor på fredly.fhs.no er bildet hentet fra? Send svaret ditt til rektor@fredly.fhs.no mellom klokken 06:00 og 23:59 den samme dagen luken gjelder for. Skriv Julekalender og «dato» i emnefeltet. Husk navn, adresse og postnummer. Vi trekker et Flaxlodd hver dag blant alle de som har riktig svar!