Politi, Brann og Fengsel

Er drømmen politi, brannmann eller fengselsbetjent?

Dette er linja for deg som vil bli bedre kjent med yrkene innenfor Politi, Brann og Fengsel. Gjennom aktiviteter, turer, besøk, idrett og ekskursjoner gir vi deg innblikk i yrkene. Du kan ta vekterkurs uten tillegg i prisen!

Med stor vekt på allsidig fysisk aktivitet vil du kunne bli rustet til en aktiv og trygg hverdag innenfor politi, brann eller kriminalomsorg.

Politifag

 • Politipatruljen
 • 112-sentralen
 • Første enhet på stedet
 • Kriminalteknikk
 • Forebygging
 • Arrestasjonsteknikk
 • Narkotika – hundetrening
 • Politi og fengsel i andre land
 • Beredskap

Brannfag

 • Besøk på brannstasjon
 • Brannøvelse i samarbeid med brannvesenet
 • Brannslukking
 • Røykdykking
 • Forebygge brann
 • Risiko ved brann- og røykutvikling
 • Menneskelig adferd ved brann og evakuering
 • Beredskap
 • Brannvern

Fengselsfag

 • Personsøk hund
 • Rusmiddelkunnskap
 • Frigjøring
 • Aksjonstrening
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Visiteringsøvelser av celle og person
 • Sikkerhet
 • Krisehåndtering

Øvelser

 • Spaningsøvelse
 • Førstehjelp
 • Brannslokking, Røykdykking
 • Gisseltaking, Masseopptøyer
 • Celleaksjon
 • PLIVO, Redningsøvelse
 • Casetrening m/ samband
 • Svømme- og redningskurs (i svømmehall)
 • Utvidet førstehjelpskurs med hjertestarter

Aktiviteter

 • Paintball, Lazertag, Luftgevær-, Rifle- og Leirdueskyting
 • Vannsport
 • Buldring og rappellering
 • Bungee-running og Slakk line
 • Trampolinepark og Klatreparkerer
 • Hundesøktrening
 • Massetjenestetrening og Celleaksjonstrening
 • Grottevandring, Fysisk aktivitet i ulikt terreng, Orientering
 • Overnattings- og dagsturer

Besøk / Ekskursjoner

 • Brannstasjon og 110-sentral
 • Politistasjon
 • Arrest
 • Fengsler med ulike sikkerhetsnivå
 • Politiskolen
 • Fengselsskolen
 • Tollstasjon

Tverrfaglig

 • Mulighet for å ta vekterkurset
 • Kommunikasjon og Håndtering av konfliktsituasjoner
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk, Holdninger, HMS og Risiko

Fysiske tester, øving til:

 • Fysisk funksjonstest KRUS
 • PHS-tester
 • Røykdykkertest

Studieturer

Turene vil variere fra år til år. Vi har tidligere gjennomført turer både i Trondheim og Oslo innen både politi, fengsel, brann, toll, ambulanse og konsertarenaer. Vi samarbeider med linja Security – vekter og kan være med på vakthold ved store arrangementer som eksempelvis Nobels fredskonsert og Europaligaen.

USA-turen består av blant annet av rappelering med SWAT-team instruktører, møte med amerikansk politi, brannstasjon, skyting, CC-trening, Tactikal Controltraining, Tazer (frivillig…) og forskjellige turistattraksjoner.

Hele skolen på studietur på slutten av året!

Nasjonal grunnutdanning for vektere (frivillig)

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon, konflikthåndtering, kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger, Service og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikovurdering, Beredskapsplaner, Rapportlære
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss


Lærer Ola Halgunset

Ola er utdannet allmennlærer med årsstudium i kroppsøving. Han drar også nytte av erfaringene fra deltidsjobben som brannkonstabel i undervisningen på linja. Ola brenner (ha, ha) for praktisk undervisning, og er en god motivator og tilrettelegger for allsidig trening. Dette legger et godt grunnlag for å være rustet til fysiske tester og en jobb innen politi, fengsel eller brann og redning. Ola har også vært arbeidsleder og daglig leder i en vekstbedrift før han startet på Fredly. Hans humør og evne til å skape gode relasjoner gir godt læringsmiljø og trivsel på linja.

Mobil 99641830, Epost oh@ fredly.fhs.no

Lærer Elinor Hunnestad

Elinor kom til Fredly høsten 2020. Hun har lang erfaring fra Kriminalomsorgen. Der har hun jobbet både som fengselsbetjent, og med opplæring og veiledning av aspiranter ved KRUS. Hun er utdannet fengselsbetjent og lærer. I tillegg har hun veiledningsutdanning og master i yrkespedagogikk. Læring gjennom praksis er hennes visjon, og hun forteller mer enn gjerne fra tidligere arbeidserfaring. Elinor er glad i fjell sommer som vinter, og elsker å være aktiv.

Mobil 91173793, Epost eh@fredly.fhs.no