Security – Politi og Fengsel

Er drømmen vekter, politi- eller fengselsbetjent?

Dette er linja for deg som vil bli bedre kjent med yrkene innenfor Politi, Fengsel og Vekter. Gjennom aktiviteter, turer, besøk, idrett og ekskursjoner gir vi deg innblikk i yrkene. Du kan ta vekterkurs uten tillegg i prisen!

Med stor vekt på allsidig fysisk aktivitet vil du kunne bli rustet til en aktiv og trygg hverdag innenfor politi eller kriminalomsorg.

Politifag

 • Politipatruljen
 • 112-sentralen
 • Første enhet på stedet
 • Kriminalteknikk
 • Forebygging
 • Arrestasjonsteknikk
 • Narkotika – hundetrening
 • Politi og fengsel i andre land
 • Beredskap

Fengselsfag

 • Personsøk hund
 • Rusmiddelkunnskap
 • Frigjøring
 • Aksjonstrening
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Visiteringsøvelser av celle og person
 • Sikkerhet
 • Krisehåndtering

Øvelser

 • Spaningsøvelse
 • Førstehjelp
 • Brannslokking, Røykdykking
 • Gisseltaking, Masseopptøyer
 • Celleaksjon
 • PLIVO, Redningsøvelse
 • Casetrening m/ samband
 • Svømme- og redningskurs (i svømmehall)
 • Utvidet førstehjelpskurs med hjertestarter

Aktiviteter

 • Paintball, Lazertag, Luftgevær-, Rifle- og Leirdueskyting
 • Vannsport
 • Buldring og rappellering
 • Bungee-running og Slakk line
 • Trampolinepark og Klatreparkerer
 • Hundesøktrening
 • Massetjenestetrening og Celleaksjonstrening
 • Grottevandring, Fysisk aktivitet i ulikt terreng, Orientering
 • Overnattings- og dagsturer

Besøk / Ekskursjoner

 • Brannstasjon og 110-sentral
 • Politistasjon
 • Arrest
 • Fengsler med ulike sikkerhetsnivå
 • Politiskolen
 • Fengselsskolen
 • Tollstasjon

Tverrfaglig

 • Mulighet for å ta vekterkurset
 • Kommunikasjon og Håndtering av konfliktsituasjoner
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk, Holdninger, HMS og Risiko

Fysiske tester, øving til:

 • Fysisk funksjonstest KRUS
 • PHS-tester
 • Røykdykkertest

Studieturer

Turene vil variere fra år til år. Vi har tidligere gjennomført turer både i Trondheim og Oslo innen både politi, fengsel, brann, toll, ambulanse og konsertarenaer. Vi samarbeider med linja Security – vekter og kan være med på vakthold ved store arrangementer som eksempelvis Nobels fredskonsert og Europaligaen.

USA-turen består av blant annet av rappelering med SWAT-team instruktører, møte med amerikansk politi, brannstasjon, skyting, CC-trening, Tactikal Controltraining, Tazer (frivillig…) og forskjellige turistattraksjoner.

Hele skolen på studietur på slutten av året!

Nasjonal grunnutdanning for vektere (frivillig)

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon, konflikthåndtering, kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger, Service og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikovurdering, Beredskapsplaner, Rapportlære
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

NB! Skolen krever ikke at man har rent rulleblad, men du bør ha dette i orden siden vi samarbeider med vaktselskaper. I tillegg skal vi til USA!