Security – Politi og Vekter

Drømmer du om å bli vekter eller politi?

Vi har siden 2005 gitt elever innblikk i sikkerhetsfaget og mulighet til å ta vekterutdanning med praksis. Allsidig trening, yrkesrettet undervisning, pushing av grenser og praktisk erfaring.

Nasjonal grunnutdanning for vektere

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon, konflikthåndtering, kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger, Service og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikovurdering, Beredskapsplaner, Rapportlære
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

Praksis vekterutdanning

Den obligatoriske praksisen i forbindelse med nasjonal grunnutdanning for vektere vil foregå i tett samarbeid med PCM.

I tillegg får elevene utvidet praksis på små og store arrangementer, som regel i samarbeid med vaktselskapene PCM og Zone Security. De siste årene har elevene blant annet vært med på Nobels fredskonsert, Adele, Deep Purple, Volbeat, Justin Bieber og Europaligaen på Lerkendal.

Øvelser 

Ulike øvelser gjennom året for å bli tryggere på forskjellige situasjoner innenfor samband, orientering,  visitering, ordensvakt, brannvern og førstehjelp. PLIVO-øvelse (pågående livstruende vold) og hundemarkører i samarbeid med politiet.

Ekskursjoner

Varierer fra år til år. Tidligere har vi vært på sentrum politistasjon i Trondheim, Politihøgskolen (PHS),  Fengselsskolen (KRUS), Telenor Arena, Trondheim fengsel, Tollvesenet, Trøndelag brann- og redningstjeneste og Trøndelag 110-sentral.

Studietur til Florida, USA

USA-turen består blant annet av rappelering med SWAT-team instruktører, møte med amerikansk politi, skyting, CC-trening, Tactikal Controltraining, Tazer og forskjellige turistattraksjoner.

Idrett

 • Allsidig idrett ute, inne og i svømmehall
 • Mulighet for å prøve seg på de fysiske kravene til Politihøyskolen
 • Mulighet for å prøve seg på de fysiske kravene til røyk- og kjemikaliedykkere (brannmanntesten)
 • Pågripelsesteknikker (Control Consepts)
 • Paintball på skolens egen bane
 • Rappellering

Tverrfaglig

 • Brann
 • Politi
 • Ambulanse
 • Vekter
 • Toller
 • Plivo (pågående livstruende vold)
 • Ulykker

Rulleblad: Skolen krever ikke at man har rent rulleblad. Du som skal gå Security bør imidlertid ha dette i orden, ettersom vi gjennom året samarbeider med vaktselskaper. I tillegg skal vi til USA!

Felles studietur: Hele skolen reiser på studietur på slutten av skoleåret


Lærer Torgrim Sørensen

Torgrim er utdannet tømrer, men har vært lærer på Fredly siden Security ble startet opp i 2005. Han har lang og bred erfaring innen sikkerhetsbransjen.

Mobil 48278454, Epost ts@ fredly.fhs.no