19.08 Skolestart

20.08 Bli kjent – dag

22.08 – 23.08 Bli kjent-tur

26.08 Hyggekveld

 

02.09 Elevkveld

08.09 Heimreisehelg kl. 12:00

Det er lov å være på skolen i heimreisehelga

11.09 Skolestart kl. 16:30

16.09 Hyggekveld

23.09 Hyggekveld

29.09 Researchers Night NTNU Trondheim

30.09 Elevkveld

 

 

06.10 Høstferie 1 kl. 12:00

16.10 Internatet åpner kl. 09:00. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

17.10 Skolestart etter høstferie 1 kl. 08:15

21.10 Elevkveld

26.10 – 27.10 Leir (frivillig)

28.10 Hyggekveld

 

03.11 – 05.11 Volleyballhelg sammen med 5 siste kull

04.10 Elevkveld sammen med 5 siste kull

10.11 Høstferie 2 kl. 12:00

19.11 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

20.11 Skolestart etter høstferie 2 kl. 08:15

20.11 Wanderlust – Bistand til Estland 8 dager (andre elever kan søke om å være med)

25.11 Elevkveld

28.11 – 30.11 Valgfagdager

 

02.12 Elevkveld

03.12 Julegrantenning

08.12 Juleverksted

09.12 Hyggekveld

11.12 Julegudstjeneste

13.12 Førjulsfest

14.12 Juleferie kl. 12:00 for de som jobber hjemme den 15.12

15.12 Arbeidsdag for innsamlingsprosjektet / juleferie kl. 12:00

 

02.01 Internatet åpner kl. 08:00. Middag kl. 15:30 er første måltid

02.01 Skolestart etter juleferie kl. 16:30

05.01 Fotografering (portrettbilder og klassebilder)

06.01 Hyggekveld

05.01 Fotografering (rest)

13.01 Elevkveld

ca 15.01 Wanderlust – Bistand til Afrika frem til vinterferien

20.01 Hyggekveld

27.01 Hyggekveld

03.02 Hyggekveld

 

ca 31.01 Security til USA frem til vinterferien

ca 02.02 Fitness, Step og GX til L.A. USA frem til vinterferien

ca 03.02 Friluftsliv – Idrett til Østerrike frem til vinterferien

ca 03.02 Friluftsliv – Idrett til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 Brett, Ski og Surf til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 Friluftsliv – Beginner til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 PT, Puls og Coaching til Thailand frem til vinterferien

 

16.02 Vinterferie kl. 12:00

26.02 Internatet åpner kl. 08:00. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

 27.02 Skolestart etter vinterferie kl. 08:15

 

03.03 Elevkveld

05.03 – 08.03 Møteuke (frivillig)

06.03 Valgfagdag

07.03 Aktivitetsdag i Knyken skisenter

08.03 Valgfagdag

10.03 Elevkveld

16.03 Basar

17.03 Hyggekveld

20.03 Påskegudstjeneste og påskelunsj

23.03 Påskeferie kl. 12:00

 

03.04 Internatet åpner kl. 09:00. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

04.04 Skolestart etter påskeferie kl. 08:15

07.04 Elevkveld

14.04 Elevkveld

21.04 Hyggekveld

28.04 Elevkveld

 

30.04 – 07.05 Felles studietur til Hellas

10.05 Tur (Kristi himmelfart)

11.05 Elevkveld (siste kveld med gjengen)

12.05 Skoleavslutning

 

 

– Det er obligatorisk undervisning alle ukedager og lørdager unntatt i heimreiser og ferier

– I feriene må du reise fra skolen, i heimreisehelgen kan du være på skolen (koster kr. 70,- ekstra pr. døgn)

– Før feriene må du forlate skolen senest kl. 18:00. Etter feriene kan du komme tilbake samme dag eller dagen før, sjekk skoleruta for når du kan komme!

– Lørdagskveldene ca kl. 18:00 er det elevkveld eller hyggekveld. Elevkveldene er  obligatorisk, hyggekveldene er frivillig

– Fredag 15.12 er arbeidsdag til inntekt for skolens innsamlingsprosjektet. Prøv å ordne arbeid hjemme / på hjemstedet ditt den dagen

– Søndag 20.08 og 06.05 er obligatoriske skoledager. Ellers er det fri alle søndager med unntak av eventuelle linjefagopplegg

– Foreldre/foresatte og søsken er hjertelig velkommen på åpningsdag, basar og avslutningsdag, og selvfølgelig ellers når det måtte passe

 

Logo21