18.08 Skolestart

19.08 Bli kjent – dag

21.08 – 22.08 Fellestur til Søvasslia

25.08 Hyggekveld

 

01.09 Elevkveld

07.09 Heimreisehelg kl. 12:00

Det er lov å være på skolen i heimreisehelga. Det koster ingenting ekstra.

11.09 Skolestart kl. 08:15

15.09 Hyggekveld / Jubileum Fredly folkehøgskole 50 år i Børsa

22.09 Elevkveld

28.09 Researchers` Night på NTNU i Trondheim 19:00 – 23:00

29.09 Elevkveld

 

05.10 Høstferie 1 kl. 12:00

16.10 Skolestart kl. 08:15

18.10 – 19.10 Leir, frivillig

20.10 Elevkveld

24.10 Idrettsdag

27.10 Hyggekveld

 

02.11 – 04.11 Volleyballhelg sammen med 5 siste kull

03.11 Elevkveld sammen med 5 siste kull

09.11 Høstferie 2 kl.12:00

19.11 Skolestart kl. 07:55

20.11 – 22.11 Valgfagdager

24.11 Elevkveld

 

01.12 Hyggekveld

02.12 Julegrantenning

08.12 Elevkveld

14.12 Juleverksted og julelunsj

15.12 Hyggekveld

18.12 Julegudstjeneste og Førjulsfest

19.12 Hjemreise kl. 12:00 for de som jobber hjemme den 20.12

20.12 Arbeidsdag for innsamlingsprosjektet / juleferie kl. 12:00

 

03.01 Skolestart etter juleferie kl. 07:55

05.01 Hyggekveld

12.01 Elevkveld

14.01 (ca) Wanderlust – Bistand til Afrika

19.01 Hyggekveld

26.01 Hyggekveld

 

01.02 (ca) Friluftsliv og Brett til Maldivene

01.02 (ca) Security til USA

01.02 (ca) Fitness til L. A. USA

05.02 (ca) PT til Lanzarote

14.02 Vinterferie, klokkeslett avhenger av studieturen 

26.02 Skolestart kl. 07:55

 

02.03 Elevkveld

04.03 – 07.03 Møteuke

05.03 Aktivitetsdag i Knyken skisenter

06.03 – 07.03 Valgfagdager

09.03 Elevkveld

15.03 Basar

16.03 Hyggekveld

22.03 Heimreisehelg kl. 12:00

Det er lov å være på skolen i heimreisehelga. Det koster ingenting ekstra.

26.03 Skolestart kl. 07:55

28.03 – 29.03 Leir, frivillig

30.03 Elevkveld

 

06.04 Elevkveld

09.04 Påskegudstjeneste / påskelunsj

12.04 Påskeferie kl. 12:00

24.04 Skolestart kl. 07:55

27.04 Elevkveld

 

29.04 – 06.05 Felles studietur til Hellas

09.05 Tur i fjæra m/ grilling

10.05 Elevkveld (siste kveld med gjengen)

11.05 Skoleavslutning

 

 

– Det er obligatorisk undervisning alle ukedager og lørdager unntatt i heimreiser og ferier

– Alle har 5 ferier der de må forlate skolen: Høstferie 1, Høstferie 2, Juleferie, Vinterferie, Påskeferie

– Før feriene må du forlate skolen senest kl. 19:00. Etter feriene kan du tidligst komme tilbake kl. 12:00 dagen før skolen starter.

– I heimreisehelgene kan du være på skolen.

– Lørdagskveldene ca kl. 18:00 er det elevkveld eller hyggekveld. Elevkveldene er  obligatorisk, hyggekveldene er frivillig

– Med noen unntak er søndagene fridag

– Torsdag 20.12 er arbeidsdag til inntekt for skolens innsamlingsprosjekt. Prøv å ordne arbeid på hjemstedet ditt den dagen

– Foreldre/foresatte og søsken er hjertelig velkommen på åpningsdag, basar og avslutningsdag, og selvfølgelig ellers når det måtte passe