.

August

24.08 Skolestart

25.08 Bli kjent – dag

27.08 – 28.08 Bli kjent-tur

31.08 Hyggekveld

September

07.09 Elevkveld

13.09 Heimreisehelg kl. 12:00

Det er lov å være på skolen i heimreisehelga

17.09 Skolestart kl. 07:55

21.09 Elevkveld

27.09 Researchers Night NTNU Trondheim

28.09 Elevkveld

Oktober

04.10 Høstferie 1 kl. 12:00 (du må forlate skolen senest 19:00)

14.10 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

15.10 Skolestart etter høstferie 1 kl. 07:55

19.10 Elevkveld

21.10 Wanderlust til Estland 8 dager (andre kan søke om å bli med)

26.10 Hyggekveld

November

01.11 – 03.11 Volleyballhelg sammen med 5 siste kull

02.10 Elevkveld sammen med 5 siste kull

08.11 Høstferie 2 kl. 12:00 (du må forlate skolen senest 19:00)

17.11 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

18.11 Skolestart etter høstferie 2 kl. 07:55

23.11 Hyggekveld

26.11 – 28.11 Valgfagdager

30.11 Elevkveld

Desember

01.12 Julegrantenning

07.12 Hyggekveld

13.12 Juleverksted

14.12 Elevkveld

17.12 Julegudstjeneste / Førjulsfest

18.12 Juleferie kl. 12:00 for de som jobber hjemme den 19.12

19.12 Arbeidsdag for innsamlingsprosjektet / juleferie kl. 12:00 (du må forlate skolen senest 19:00)

Januar

02.01 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

03.01 Skolestart etter juleferie kl. 07:55

04.01 Hyggekveld

11.01 Elevkveld

ca 15.01 Wanderlust – Bistand til Afrika frem til vinterferien

18.01 Hyggekveld

25.01 Hyggekveld

Februar

01.02 Hyggekveld

ca 03.02 Security til USA frem til vinterferien

ca 03..02 Fitness, Step og GX til L.A. USA frem til vinterferien

ca 03.02 Friluftsliv – Idrett til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 Brett, Ski og Surf til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 Friluftsliv – Beginner til Maldivene frem til vinterferien

ca 03.02 PT, Puls og Coaching til Oslo / Lanzarote frem til vinterferien

14.02 Vinterferie, klokkeslett avhenger av studieturen 

(NB! IKKE bestill billetter til vinterferien enda. Det kan hende du flyr direkte fra reisemålet og hjem på ferie)

24.02 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

 25.02 Skolestart etter vinterferie kl. 07:55

29.02 Elevkveld

Mars

07.03 Elevkveld

09.03 – 12.03 Møteuke (frivillig)

10.03 Aktivitetsdag i Knyken skisenter

11.03 Valgfagdag

12.03 Valgfagdag

13.03 Basar

14.03 Hyggekveld

21.03 Elevkveld

28.03 Hyggekveld

April

03.04 Påskeferie kl. 12:00 (du må forlate skolen senest 19:00)

14.04 Internatet åpner kl. 09:30. Kveldsmat kl. 19:30 er første måltid

15.04 Skolestart etter påskeferie kl. 07:55

18.04 Elevkveld

25.04 Hyggekveld

Mai

02.05 Elevkveld

04.05 – 11.05 Felles studietur til Hellas

10.05 Tur (Kristi himmelfart)

14.05 Elevkveld (siste kveld med gjengen)

15.05 Skoleavslutning

.

– Det er obligatorisk undervisning alle ukedager og lørdager unntatt i heimreiser og ferier

– I feriene må du reise fra skolen, i heimreisehelgen kan du være på skolen (kr. 100,- ekstra pr. døgn)

– Før feriene må du forlate skolen senest kl. 18:00. Etter feriene kan du komme tilbake dagen før, sjekk skoleruta for når du kan komme!

– Lørdagskveldene ca kl. 18:00 er det elevkveld eller hyggekveld. Elevkveldene er  obligatorisk, hyggekveldene er frivillig

– Torsdag 18.12 er arbeidsdag til inntekt for skolens innsamlingsprosjektet. Prøv å ordne arbeid hjemme / på hjemstedet ditt den dagen

– Søndag 25.08, 09.02 10.05 er obligatoriske skoledager. Ellers er det fri alle søndager med unntak av eventuelle linjefagopplegg

– Foreldre/foresatte og søsken er hjertelig velkommen på åpningsdag, basar og avslutningsdag, og selvfølgelig ellers når det måtte passe

Logo21