Treningssenteret, regler

GENERELLE REGLER OG REGLER VED BRUK AV NØKKELBRIKKE

– Aldersgrense ved Fredly treningssenter er 16 år.

– Alle kunder fotograferes, og må i tillegg opplyse fødselsdato, telefon, epost- og postadresse. Opplysningene blir kun benyttet til informasjon og kontroll relatert til de avtalene du har gjort med oss.

Medlemskap gir adgang til Fredly Treningssenter følgende tider:
* Når skolen er åpen for elevene:
– Mandag – fredag 07:00 – 08:30 og 15:30 – 22:00
– Lørdag og søndag 10:00 – 22:00

* I skolens ferier (ved bruk av nøkkelbrikke)
– Mandag – søndag 07:00 – 22:00
(NB! I 2-4 uker i fellesferien er senteret helt stengt!)

– For nøkkelbrikken betales et depositum på kr. 200,-. Dersom medlemskapet avsluttes tilbakebetales kr. 200,- mot innlevering av brikken. Ved tap av nøkkelbrikke må medlemmet varsle Fredly folkehøgskole umiddelbart, slik at brikken sperres. Medlemmet må da betale kr. 200,- for leie av ny brikke.

– Ved utlevering av nøkkelbrikke: Medlemmer under 18 år må i tillegg til egen underskrift også ha underskrift fra minst 1 forelder / foresatt.

– Nøkkelbrikken er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre. Stikkprøver vil forekomme. Overtredelse vil medføre et gebyr på kr 3000,- pr person for alle involverte parter.

– Koden til brikken skal ikke oppbevares sammen med brikken

– Tilgangen til senteret gjelder apparatrom, løsvektrom, spinnsal, aerobicsal og garderobe

– Ved trening skal utlevert armbånd benyttes og medlemskort være tilgjengelig for kontroll.

– Trening i et ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet med tanke på regler, bruk av treningsutstyret og treningsutførelse generelt. Husk at det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man for eksempel kommer i klem, eller ved funksjonsfeil i apparatet.

– Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk, og å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.

– Det anbefales alltid å trene sammen med andre. All trening skjer på eget ansvar.

– Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys.

– Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i sentret. Medlemmet plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte.

– Senteret skal brukes kun til trening. Uhensiktsmessig bruk av senteret vil ikke bli akseptert og kan føre til utestenging.

– Medlemmet er forpliktet til å rydde opp det utstyr som brukes under treningen.

– Bruk innesko, og tørk av apparatene med håndduken din etter bruk

– Bruk av egne høyttalere er forbudt, bruk heller øretelefoner