Kjære elever / foreldre / foresatte / søsken.
Velkommen til skolestart på Fredly folkehøgskole lørdag 18.08.2018.
 
(Det er mulig å komme fredag fra kl. 09:00 dersom det passer dårlig med transporten på lørdag)
 
Programmet er som følger:
 
Lørdag:
09:00 – 16:00: Innkvartering (fint hvis du kommer før kl. 16:00)
13:00 – 16:00 Buffèt i matsalen
16:00 Informasjonsmøte for foreldre
17:00 Åpningsfest
18:30 Kaffe i matsalen. Avskjed med foreldre / foresatte / søsken
19:00 Samling elever og ansatte
20:00 Diverse aktiviteter
21:30 Kveldsmat
 
Søndag:
09:30 Frokost
10:30 Bli kjent – dag